การเปลี่ยนปีนักษัตร

การเปลี่ยนปีนักษัตร มีหลายวิธี เช่น การเปลี่ยนปีนักษัตรใหม่ในวันแรก  ของเดือนที่ 1 ทางจันทรคติตามปฏิทินหลวง เป็นแบบที่ใช้บันทึกสูติบัตรฉบับปัจจุบัน (แนวปฏิบัติ) หนังสือเวียนกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0310.1/ว 4 ออกวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2539) ตามพราหมณ์สุภาษิต เรื่อง เปลี่ยนเดือนสิบนักษัตรในวันแรกเดือนไตรมาส ของเดือน ๕ (๕) ปีเจ้าเรือนที่ ๒ (เวลาเปลี่ยนปีนักษัตรตามสูติบัตรไม่ตรงกับสุภาษิตพราหมณ์) ตั้งแต่วันที่ 15 ถึง 17 เมษายน วันปีใหม่จะเปลี่ยนเป็นปีนักษัตร และจะเปลี่ยนเป็นปีนักษัตร หรือสงกรานต์แบบชาวเหนือ, เปลี่ยนปีนักษัตรจีน, เปลี่ยนปีนักษัตรใหม่ Lichun/Lunar New Year หรือดิถีตามปฏิทินจันทรคติจีน, เปลี่ยนปีนักษัตรวันที่ 1 มกราคมตามตามปฏิทินของ อ.ทองเจือ อ่างแก้ว , เปลี่ยนปีนักษัตรใหม่ในวันที่ 1 เมษายน ตามปฏิทินของ อ.เทพย์ สาริกบุตร เป็นต้น lottoup86

 

ใช้ปีนักษัตรแบบใด ขึ้นอยู่กับว่าจะใช้เพื่อการใด เช่น การทำนายโหราศาสตร์ไทยจะใช้ปีนักษัตรตามคติพราหมณ์ว่าปีนักษัตรเปลี่ยนในวันแรม ๑ ค่ำ เดือน ๕ (๕) การทำนายทางโหราศาสตร์ก็ควรใช่ปีนักษัตรจีนด้วย Huaydedmak

 

วันนี้เขียนเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถิติการเปลี่ยนแปลงของจักรราศี… ช่วงใกล้สิ้นปีหรือต้นปี ฉันมักได้รับอีเมลถามเกี่ยวกับราศี หลายคนไม่เข้าใจคำศัพท์ที่นี่ หลายวิธี หลายวิธี แล้วแต่ครูผู้สอน Iconography คุณบอกฉันถึงวิธีอธิบายปฏิทินจันทรคติเพิ่มเติมจากไซต์ที่แนบมานี้ ฉันคิดว่าจะเขียนในรูปแบบถามตอบเพราะมันง่ายที่จะสรุป เริ่มถาม

 “ทำไม” ในหลายๆ วิธี อธิบายให้ละเอียด เหตุใดจึงถือเอาวันที่ 1 ของเดือนเพ็ญ คือเดือนพฤษภาคม (5) เป็นวันที่นักษัตรทั้ง 12 เปลี่ยนปีนักษัตร

  1. ใช้ตามมาตรฐานสื่อการสอน สื่อการสอนหลัก ๆ ได้แก่ เลข 7 ตัว โชคชะตา ปฏิทินนักษัตร และสื่อการสอนอื่น ๆ ซึ่งจะใช้ปีนักษัตรเริ่มต้นในการทำนาย
  2. หมอดูส่วนใหญ่ใช้ปีนักษัตรเป็นหลัก ในภาษาจีนโบราณจะต้องอ้างถึงวันที่ในปฏิทินจันทรคติและยังหมายถึงนักษัตรเก่าด้วย หากปฏิทินเปลี่ยนแปลง คุณต้องเปรียบเทียบและค้นหาวันที่ที่ถูกต้องเพื่อเริ่มการคาดการณ์
  3. การใช้จักรราศีในโหราศาสตร์ไทยได้รับอิทธิพลมาจากศาสนาพราหมณ์-ฮินดูของอินเดีย และวันขึ้นปีใหม่ของฮินดูจะตรงกับวันขึ้น 1 ค่ำ เดือน 5 (5) เช่น ค้นหา “วันปีใหม่ของชาวฮินดู 2555” “ปีใหม่ภาษาฮินดี 2012” จะตรงกับวันศุกร์ที่ 23 มีนาคม 2012 หรือเดือนห้า ( 5 ) วันแรกของปฏิทินจันทรคติ (วันศุกร์ที่ 23 มีนาคม 2012) และที่คล้ายกันสำหรับปีอื่นๆ บางทีวันหนึ่งมันอาจจะแตกต่างออกไป
  4. ตามพระราชพิธีในเดือนธันวาคม ตรงกับวันเพ็ญ 15 ค่ำ เดือน เมษายน (4) ถือเอาพระราชพิธีหรือวันขึ้นปีใหม่ไทย เดือนห้า (5) จะเริ่มปีนักษัตรใหม่ ปีใหม่ไทยแบบดั้งเดิม